Erivajadusega lugeja

Ratastoolis lugeja
Ratastoolis lugejal on võimalik kasutada Vara, Koosa, Kolkja, Kallaste ja Lümati raamatukogu.

Koduteenindus

Lugejad, kelle jaoks raamatukogu külastamine on ajutiselt või alaliselt tervislikel põhjustel raskendatud võivad liituda koduteenindusega. Raamatukogutöötaja lepib lugejaga kokku sobiva aja ning toob soovitud raamatud lugejale koju.

Koduteenindusega liitumiseks palume helistada või saata e-kiri oma koduraamatukokku.

Jaga sõpradega