Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu nõukogu
koosseis:

1. Kristin Kaarna – lugejate esindaja/ nõukogu esimees
2. Margit Soieva – lugejate esindaja/protokollija
3. Kaisa Edenberg – volikogu esindaja 
4. Piibe Koemets – vallavalitsuse esindaja
5. Riina Groznaja – lugejate esindaja
6. Taimo Kink – lugejate esindaja
7. Niina Sergejeva – lugejate esindaja

Peipsiääre vallavolikogu otsus 25.05.2022 nr 24  VVoO 24 Volikogu esindaja nimetamine nõukogu liikmeks
Peipsiääre vallavalitsuse korraldus 03. 05 2022 nr 217 VVK 217 Esindaja nimetamine Peipsiääre Valla Keskraamatukogu nõukogusse

Peipsiääre  vallavalitsuse korraldus 27.10.2020 nr 512  Nõukogu liikmete kinnitamine (1)

Jaga sõpradega