Raamatukogu nõukogu

Raamatukogu nõukogu
koosseis:

1. Grete-Stina Haaristo – volikogu esindaja
2. Väino Kivirüüt – vallavalitsuse esindaja
3. Margit Soieva – lugejate esindaja
4. Kristin Kaarna – lugejate esindaja
5. Riina Groznaja – lugejate esindaja
6. Taimo Kink – lugejate esindaja
7. Niina Sergejeva – lugejate esindaja

Peipsiääre  vallavalitsuse korraldus 27.10.2020 nr 512  Nõukogu liikmete kinnitamine (1)

Jaga sõpradega