Interneti ja Wifi kasutamine

Külastajatel on raamatukogus võimalik kasutada lugejaarvutit.
Registreerimine toimub raamatukogu laenutusletis isikut
tõendava dokumendi alusel. Külastaja peab kinni pidama
arvutitöökoha kasutamise eeskirjast.

Jaga sõpradega