Interneti ja Wifi kasutamine

Külastajatel on raamatukogus võimalik kasutada arvutitöökohta ja WiFi-t.
Registreerimine toimub raamatukogu laenutusletis isikut
tõendava dokumendi alusel. Külastaja peab kinni pidama
raamatukogude arvutitöökoha kasutamise eeskirjast.

Kui soovitakse piirata lapse arvutikasutamise aega
tuleb lapsevanemal/eestkostjal esitada avaldus.

Jaga sõpradega