HARURAAMATUKOGUD

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu struktuur

Toetudes Eestis kehtivale rahvusvahelisele standardile ISO 2789:2013 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika“ on Peipsiääre Valla Keskraamatukogu struktuur järgmine:

 Pearaamatukogu (main library): administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid.

 Haruraamatukogu (branch library): suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutusrühma või kindlat piirkonda.