HARURAAMATUKOGUD

Peipsiääre Valla Keskraamatukogu struktuur

Toetudes Eestis kehtivale rahvusvahelisele standardile ISO 2789:2013 „Informatsioon ja dokumentatsioon. Rahvusvaheline raamatukogustatistika“ on Peipsiääre Valla Keskraamatukogu struktuur järgmine:

 Pearaamatukogu (main library): administratiivüksuse osa(d), kuhu on koondatud peamised administratiivsed funktsioonid.

 Haruraamatukogu (branch library): suurema administratiivüksuse eraldi paiknev osa, mis teenindab kindlat kasutusrühma või kindlat piirkonda.

Välisteeninduspunkt (external service point): väljaspool raamatukoguhoonet asuv üksus, kus pakutakse regulaarselt (mitte täistööajaga) teatud kindlat teenust. See hõlmab ka kohti (nt külakeskused, seltsimajad, kultuurikeskused, vanadekodud jt), kuhu deponeeritakse raamatukogu teavikuid teatud kasutajarühma tarbeks, ei pea pakkuma teisi raamatukoguteenuseid.

NB! Vaata kuidas asetsevad raamatukogud Peipsiääre vallas!

Jaga sõpradega