Tänavune Liivi luuleauhinna laureaat on Berit Petolai

Sel reedel Sirbis

Berit Petolai

Tänavune Liivi luuleauhinna laureaat on
Berit Petolai luuletusega Tõnkadi-lõnk,
PALJU ÕNNE!
mis ilmus ajakirjas Looming nr 2/2020.
Laureaat kuulutati välja
Juhan Liivi 157. sünniaastapäeval veebiülekande vahendusel.

Loe ka…

https://kultuur.err.ee/1608196675/liivi-luuleauhinna-palvis-berit-petolai

Jaga sõpradega