Perioodika

Raamatukokku tellitudperioodikaga saab tutvuda e-kataloogis. Kataloogist leiab Peipsiääre valla raamatukogu ajalehed ja ajakirjad ning perioodikanimetused, mida raamatukogud säilitavad, kuid mida enam ei tellita. Täpsema info teid huvitava ajalehe või ajakirja kohta saab pealkirjale klikkides