RaRa rahuloluküsitlus

Lugupeetud raamatukogu kasutaja!

Täna saad viimast päeva anda oma arvamuse raamatukogu teenuse kohta.
Küsitlust viib läbi Rahvusraamatukogu

Küsitluse link:
https://forms.office.com/e/JBQh7dqhn7

Aitäh!

Jaga sõpradega