Kolkja Raamatukgu 100

Kolkja raamatukogu asutas 1922.a Peipsiääre haridusselts Progress, mida juhtis Rodion Baranin. Temast saigi esimene raamatukoguhoidja.  Rodion Baranin on töötanud ka kooliõpetaja ja -direktorina.
Peale sõda on raamatukoguhoijdatena töötanud Hionia Baranina, Ivan Kudrjašov, Zinaida Miruškova, Anisia Vavilova, Jelizaveta Kudrašova, Jelizaveta Kuljova ja Kiriakia Ratmanova kõige pikemat aega  – 45 aastat!
Raamatukogu on pidevalt suurenenud köidete arvult. On teada, et 1941 aastal oli köidete arv 200 kuni 1600. Praeguseks on kasvanud arv peaaegu 9000-ni.
Raamatute arvu suurenenemine nõudis ka raamatukogu ruumide laienemist. Raamatukogu on tegutsenud koolimajas, vallamajas, jaganud maja külanõukoguga ja olnud mõnda aega endises kolhoosikontoris. 1997 aastal valmis Kolkjas uus koolimaja, see lõi lahedamad tingimused ka raamatukogule. Praegu tegutsebki raamatukogu Kolkja koolimaja vanemas, kuid igati kaasajastatud osas. Antud ruumide uuendamine toimus 2020. aastal. Oleme muutnud raamatukogu mitte pelgalt raamatute laenutamise kohaks. Siin saab läbi viia ka väiksemaid üritusi või veeta lihtsalt aega ajalehti ja ajakirju sirvides.
Raamatukogu on olnud üheks kohaliku vaimuelu keskuseks. Koostööd on tehtud ja tehakse kooli,  rahvamaja ja vanausuliste muuseumiga. Raamatukogus on käinud kohtumas kohalike elanikega paljud nimekad kultuuritegelased. Oleme olnud aegade jooksul paljude kohtumiste, näituste, kokkutulekute ja teemaõhtute initsiaatoriks.
Kaasa on aidatud traditsioonide taaselustumisele: jaanipäev – ivan denj, vana kalendri jõulud ja muudki. Eraldi võib ära märkida Peipsimaa kohalike sulemeeste ja -naiste tegemiste kajastamine. Selliseks näiteks ajaloost võib tuua 2004.a toimunud Peipsimaa luuletajate kokkutulek Kiriakia Ratmanova ja Niina Baranina algatusel.
Praegu tegutseb Kolkja raamatukogu nagu teisedki raamatukogud Eestis. Mina, praeguse raamatukoguhoidjana, tahaksin, et kirjandus- ja kultuurihuvi säiliks. Selleks püüan ma igati kaasas käia lugejate soovide ja suundumustega. Eriline soov oleks, et lugemishuvi suureneks just (kooli)noorte hulgas ja et antud huvigrupi laenutused ei piirduks vaid kohustusliku koolikirjandusega. 

Tänavusel  juubeliaastal soovin tänada kõiki lugejaid, raamatukogu kasutajaid ja koostööpartnereid

Marika Kaja
Kolkja raamatukogu
raamatukoguhoidja

Jaga sõpradega