Kasutamise eeskiri

Raamatukogu kasutamise eeskiri reguleerib lugejateeninduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Peipsiääre Valla Keskraamatukogus (edaspidi raamatukogu), haruraamatukogudes ja välisteeniduspunktides.

Jaga sõpradega