Küsimustik

Lugupeetud Peipsiääre valla elanik, raamatukogu kasutaja ja mittekasutaja.

Pöördume teie poole palvega avaldada oma arvamust raamatukoguteenuse kohta meie vallas. Praegu käib raamatukogus töö arengukava tegemiseks ja palume teil,  kui raamatukogu kasutajatel või valla kodanikel arvamust praeguse raamatukogu teenuse kohta. Teie nägemust sellest, milline peaks olema meie raamatukogu lähituleviku tegevused, et tagada teie – kui raamatukogu kasutajate rahulolu. Raamatukogu mittekasutajatel palume täita küsimustik selleks, et me saaksime teada, mida me peaksime paremini tegema, et teie – kui mittekasutajad oleksid tulevikus meie teenuse rahulolevad kasutajad.

Teie hinnangud ja ettepanekud aitavad analüüsida ja hinnata hetkeolukorda, planeerida ja arendada tegevust ning täiustada töökeskkonda meie raamatukogus.

Küsimustikud leiad siit:
Raamatukogu kasutajale
Raamatukogu mittekasutajale

 

Jaga sõpradega