Põhimäärus

Käesolev põhimäärus sätestab Koosa raamatukogu – Peipsiääre Valla Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, struktuuri, vara valdamise ja käsutamise korra, finantseerimise alused, aruandluse ja kontrolli ning ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise korra.

Jaga sõpradega