Lugemisväljakutse!

Ühineme Tallinna Keskraamatukogu üleskutsega ja tähistame Eesti sünnipäeva lugemisväljakutsega! 😊 Endale sobivad raamatud leiad meie raamatukogudest!

💙 Osale üksi või perega
💙 Loe eesti autorite teoseid
💙 Iga lugemiseks valitud raamat seosta erineva Eesti maakonnaga

Maakonnad
Õpime kodumaad ja kirjandust paremini tundma – loeme koos läbi Eestimaa!
Osaleda saab siin: https://keskraamatukogu.ee/lasteleht/loemelabieestimaa/